maandag 26 oktober 2009

Een briefing aan een Creatief Bureau. Deel 1/2

Een georganiseerde onderneming of organisatie heeft een toekomstplan. Dit kan een ondernemings-, financieel-, marketingplan of een soortgelijk plan zijn. In elk plan staan in ieder geval vier onderwerpen die overeenkomen; distributie, product/dienst, prijs/financiering en communicatie.

Om een briefing aan een Creatief Bureau voor te bereiden ligt de focus op het product/dienst en de communicatie. Allereerst is het van belang te identificeren waar het product of dienst in de markt staat. Hiervoor zijn vier mogelijkheden.

• bestaand product/dienst in een bestaande markt
• bestaand product/dienst in een nieuwe markt
• nieuw product/dienst in een bestaande markt
• nieuw product/dienst in een nieuwe markt

Hierna is het van belang te kijken op welk deel van de communicatie de opdracht betrekking heeft. Ook hier vier keuzes.

• Corporate Design
Hoe wordt de uitstraling van de onderneming vormgegeven?

• Promotional Design
Welke promotionele middelen kunnen aangewend worden en hoe kunnen die eruit zien?

• Reclame
Op welke wijze wordt er gezocht naar de behoefte van afnemers/kopers en hoe kan vormgeving ondersteunen om deze te triggeren?

• Public Relation
Hoe wordt er naar het grote publiek gecommuniceerd en welke vorm kan daaraan worden gegeven?

De richting van de opdracht aan het Creatief Bureau is met het beantwoorden van de vragen bepaald.
Het kan gaan om één van deze gebieden en ook voor meerdere gebieden. Al naar gelang de specialiteit van het bureau.

Binnenkort deel 2 op dit blog!

dinsdag 20 oktober 2009

Hebben creative agency's nog een toekomst?

Nog net zo heel lang geleden was ik op een bijeenkomst van de “club of Amsterdam”. Het thema was "The future of creative agency's". Er werden diverse scenarios besproken waaronder de stelling dat ontwerpers organisaties van binnenuit gaan ontwerpen.

Als voorbeeld werd genoemd dat een instelling ontwerpers in een vroeg stadium betrekt in veranderingsprocessen en verschillende disciplines met elkaar moeten samenwerken. Bijvoorbeeld bij de inrichting van een restaurant waar de interieurarchitect in een vroeg stadium moet samenwerken met een grafisch ontwerpen. Samen zouden ze dan kunnen nadenken over het interieur, maar ook over de communicatie. Op deze wijze zou er een beeld naar buiten gecommuniceerd kunnen worden dat in samenspraak is met het interieur. Maar dat is nog niet alles, een stap verder is de organisatie aanpassen aan deze beleving. Zo kan worden gedacht dat aan een corporate uitstraling van het personeel en hoe die klanten behandelen. Kortom, meer dan een gemiddeld creatief heden ten dage doet. Nog een stap verder, een creatief die een businessmodel ontwerpt en deze vanuit zijn creativiteit invult.

Het spreekt voor zich dat als dit werkelijkheid wordt dit het einde van individuele ontwerpers zou zijn.
Verschillende disciplines zouden georganiseerd moeten samenwerken om tot resultaat te kunnen komen.

Wellicht moeten we eens beginnen om dit businessmodel te ontwerpen?

donderdag 15 oktober 2009

Provillus Hair Growth Treatment for Men and Woman
Is there anything worse than losing your hair?
Your self-image as an attractive, young person is going right down the drain along with your hair.
The only thing you can imagine is changing your hairstyle to cover up the thin spots. You feel naked – and old!

But, you can re-grow your lost hair, and help prevent further hairloss. Use Provillus, and you will be amazed at your results on your head.
An improved formula now contains Minoxidil, an approved ingredient for hair re-growth. You’ll see the benefits, really fast.

For more information, please visit:
www.losing-hair-solution.com