donderdag 27 augustus 2009

Nederlandstalige uitleg Service brand


Wat betekent "brand" in het Nederlands?
Het Engelse woord brand betekent vrij vertaald naar het Nederlands MERK. Indien wij het hier hebben over een Service brand bedoelen wij een merk van een dienst. Aangezien de Brands Scheme © in het Engels is ontwikkeld gebruiken wij hier de Engelse benaming voor.

Deze tekst is het vervolg op een eerder geschreven blog. Voor uitleg over dit concept wordt u aangeraden dit eerst door te lezen. U kunt deze vinden door hier te klikken, of voor een uitleg in het Engels: www.yourservicebrand.eu/general.html

Uitleg Service brand
Met service wordt hier specifiek bedoeld; de betaalde professionele dienstverlening. Dienstverleners willen zich onderscheiden van hun concurrenten door het aannemen van een brand.

De Service brand staat voor een dienstverlenende organisatie. Deze kan een eigen organisatie hebben of een onderdeel zijn van een Company brand. In dat laatste geval heeft de Service brand baat bij de organisatie van de Company brand.

De Service brand wordt gevormd door professionele mensen binnen de organisatie. Deze mensen ondersteunen hierbij tegelijkertijd de Company brand.

Mensen die binnen de Service brand werkzaam zijn, zijn direct ook een Personal brand. Het ligt aan de persoonlijkheid van elk individu hoe deze zich kunnen inzetten ter versteviging van de Service brand.

vrijdag 21 augustus 2009

Nederlandstalige uitleg Company brand


Wat betekent "brand" in het Nederlands?
Het Engelse woord brand betekent vrij vertaald naar het Nederlands MERK. Indien wij het hier hebben over een Service brand bedoelen wij een merk van een dienst. Aangezien de Brands Scheme © in het Engels is ontwikkeld gebruiken wij hier de Engelse benaming voor.

Deze tekst is het vervolg op een eerder geschreven blog. Voor uitleg over dit concept word u aangeraden dit eerst door te lezen. U kunt deze vinden door hier te klikken, of voor een uitleg in het Engels: www.companybrand.eu/general.html

Uitleg Company brand
Eerst zullen we aandacht moeten besteden aan een specifiek en uniek aspect van een Company brand. Dit unieke aspect is dat een
zelfstandige organisatie als Company brand kan opereren en ook leiding kan geven aan een andere Company brand. Een Company brand kan uitsluitend geleid worden door een Company brand. Een ander, minder belangrijk, aspect is dat een Company brand vaak enkel kantoorfuncties uitoefend.

De organisatie die een Company brand voert heeft "holding" of "B.V." als rechtsvorm. Het zijn vaak de B.V.'s die onder de Company
brand zijn geplaatst die producten of diensten aanbieden en gebruik maken van een eigen brand.

De organisatie van de Company brand draagt bij aan het imago van een product of een dienst. Het product of de dienst kan een eigen, op zichzelf staande, brand hebben. (Service brand of Product brand).

De Company brand staat altijd centraal in de organisatie en vertegenwoordigt de integriteit van alle brands die door de organisatie(s) worden gevoerd.

De organisatie die een Company brand is hoeft zich niet noodzakelijk te profileren, zolang het Product brands of Service brands vertegenwoordigd.

dinsdag 11 augustus 2009

Brand Scheme © Sites

Recent hebben wij de Brand Scheme © Sites gelanceerd. Wij kregen te horen dat er enkele mensen zijn die een Nederlandstalige versie op prijs zouden stellen.
Bij deze dan, alleen dan op het blog en in delen i.p.v. een totale website.


The Brands Scheme ©


Het gebruik van brands is een belangrijk onderdeel van elke organisatie. Organisaties maken gebruik van allerlei verschillende brands, ook als ze zich hier niet bewust van zijn. Toch maakt dit onbewuste gebruik van brands voor organisaties veel uit. Immers, het verkeerd inzetten van een brand heeft grote gevolgen voor de organisatie.

Brandsvariaties
Om duidelijkheid te krijgen wat "een verkeerde brand" betekent, zullen we de "brands" moeten opsplitsen en de verschillen difinieren.
Zo ontstaan er 5 branddefinities die, zowel onafhankelijk als gecombineerd, gebruikt kunnen worden.

Company (corporate) brand
Product brand
Service brand
Personal brand
Visual brand

Om de relatie tussen deze brands te visualiseren is The Brands Scheme © ontwikkeld.


De verschillende Brands kunnen elkaar zowel versterken als verstoren. Om dit te kunnen overzien is het van belang de overeenkomsten en de verschillen te definieren.

Dat wordt verder in de volgende websites uitgelegd:

woensdag 5 augustus 2009

Wat gebeurt er na de marketing van digitale producten?

De marketing heeft gewerkt, de bezoeker heeft de weg naar uw website gevonden. En nu? Wat biedt u deze prospect om makkelijk af te rekenen en het digitale product direct te downloaden?

Het grote verschil tussen het verkopen van digitale en fisieke producten is dat de koper het product direct geleverd kan krijgen.

Wat is makkelijker voor u?
U checkt elke dag uw internetbankrekening en verliest een hoop tijd óf u schaft een systeem aan dat direct na de automatische overboeking tijdelijk een unieke pagina wordt gegenereert met hierin een unieke link waarmee het product DIRECT te downloaden is.

Voorbeelden van digitale producten die met deze module te verkopen zijn: e-books, muziek, filmpjes, plaatjes, games, computerprogramma's, templates, enz.

Een site die met deze module werkt kunt u vinden op: http://www.fullcolorbook.com